Müügitingimused

1. Müügitingimused
1.1. Müügitingimused kehtivad meditsiinitooted.ee e-poest ostja (edaspidi Ostja) ja ettevõtja Meditsiinitooted OÜ (edaspidi E-pood) vahel kaupade ja teenuste ostmisel. E-pood asub aadressil www.meditsiinitooted.ee (edaspidi e-pood).
1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad e-poest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.
1.3. E-pood jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi.
2. Hinnainfo
2.1. Kõik e-poes toodud hinnad on eurodes.
2.2. Ostude hinnale lisandub transpordi maksumus vastavalt pakutavale tarneviisile.
2.3. Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (3 päeva pärast tellimuse vormistamist).
2.4. Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Ostja ja Meditsiinitooted OÜ vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.
2.5. E-pood jätab endale õiguse teha müügihindades ja tingimustes muudatusi, mida kajastatakse meditsiinitooted.ee lehel.
3. Tellimuse vormistamine
3.1. Toodete tellimiseks palume lisada valitud toode/tooted ostukorvi. Seejärel on võimalik jätkata toodete sirvimist või alustada tellimuse vormistamist. Ostukorvi sisu on võimalik enne tellimuse kinnitamist muuta ja vajadusel sealt tooteid eemaldada. Muudatustest tulenevalt arvutatakse automaatselt ümber tasumisele kuuluv summa.
3.2. Ostu sooritamiseks palume vajutada nuppu “Maksma”.
3.3. Kassas on võimalik valida, kas sooritada ost kliendikontot registreerimata või sooritada ost koos kliendikonto registreerimisega. Soovitame registreerida kliendikonto, et järgmisel korral ostu sooritades ei peaks uuesti sisestama oma andmeid st. kõik andmed on juba eeltäidetud.
3.4. Ostu vormistamisel täitke nõutud andmeväljad, valige teile sobiv toodete kohaletoimetamise viis ning soovikorral lisage ostule kommentaar. Seejärel valige makseviis, kas pangalink, pangaülekanne või kohapeal sularahas. Seejärel vajutage linki „esita tellimus“.
3.5. Täitke andmete ja tellimuse kinnituse leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.
3.6. E-poes sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel E−R (10:00−17:00) ja võimalusel ka teistel aegadel.
4. Müügilepingu jõustumine
4.1. Kauba müügilepinguga kohustub e-poodi andma Ostjale üle olemasoleva või e-poe poolt tulevikus omandatava Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Ostjale, Ostja kohustub E-poele tasuma Kauba eest esitatud arvel (tellimuse vormistamisel) näidatud summa ja võtma Kauba vastu.
2) Tellimused, mille eest ei ole tasutud, loetakse tellimusest loobumiseks 3 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest ja tühistatakse.
3) Müügileping jõustub pärast Ostja tehtud makse laekumist Meditsiinitooted OÜ pangakontole.
5. Kohaletoimetamine
5.1. Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib e-pood tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele. Kõik laos olevad tooted toimetatakse kliendile 3-5 päeva jooksul. Järeltellimisel olevate kaupade saabumisajast informeeritakse klienti eraldi.
5.2. E-poe veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest E-poe pangakontole.
5.3. Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb esitada korrektsed ja Ostja poolt kontrollitud ning kehtivad andmed.
5.4. E-pood ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida e-pood ei saanud mõjutada ega ette näha.
5.5. Kauba kättesaamise hetkeks loetakse selle: väljavõtmist pakiautomaadist, postkontorist, kulleri poolt üleandmist või esinduses vastu võtmist.
6. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine
6.1. Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul. Taganemisavalduse tüüpvorm võib olla toodud e-poe kodulehel https://meditsiinitooted.ee/index.php?route=account/return/add.
6.2. Tagastamisele kuuluva toote seisukorra halvenemisel vastutab Ostja asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja toote olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda toote olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Ostja käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.
6.3. Kauba tagastamiseks tuleb esitada Kauba ostust taganemise avaldus, mis on esitatud kodulehel meditsiinitooted.ee või saata kiri aadressile info@meditsiinitooted.ee hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.
6.4. Ostja peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.
6.5. Ostja ei pea kaupa tagastama logistikafirma vahendusel, kui e-pood on nõustunud kaubale ise järele tulema.
6.6. E-pood tagastab taganemisavalduse kättesaamisel ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas Ostja kasutatud eseme kättetoimetamise kulud, v.a juhul, kui Ostja on sõnaselgelt valinud ettevõtja pakutud kõige odavamast eseme kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea E-pood Ostjale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.
7. Vääramatu jõud
7.1. E-pood ei vastuta Ostjale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida E-pood ei saanud mõjutada või ette näha.
8. Isikuandmete töötlemine
8.1. Ostja annab E-poes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Ostja isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.
8.2. Ostjal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.
8.3. Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Ostja on selle jaoks andnud eraldi nõusoleku veebilehel.
8.4. Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Ostja personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka E-poel ligipääs.
9. Pretensioonide esitamise kord
9.1. E-pood vastutab Ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Ostjale.
9.2. Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul E-poe poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.
9.3. Tootel puuduse ilmnemisel palume lõpetada toote kasutamine.
9.4. Puudusega toote parandamise või asendamise lepivad E-pood ja Ostja omavahel kokku.
9.5. E-pood ei vastuta Ostja süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.
9.6. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada pretensioon e-postiaadressile info@meditsiinitooted.ee, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus. Vaata ka peatükk 11.
9.7. Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.
9.8. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Ostjaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
9.9. Ostjal on õigus nõuda E-poelt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui e-poel ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, e-pood ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, Ostjale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.
10. Ostja õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole
10.1. Kui E-pood on keeldunud Ostja kaebust lahendamast või Ostja ei ole nõus E-poe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Ostja esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Ostja võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse. Internetipõhise vaidluste lahendamise platvorm, ODR platvorm – http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .
11. Vastutus ja vääramatu jõud
11.1. Meditsiinitooted OÜ vastutab Ostja ees meditsiinitooted.ee poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
11.2. Ostja vastutab meditsiinitooted.ee ees Ostja poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
11.3. Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole eest ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).
11.4. Meditsiinitooted OÜ ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada Ostjale tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.
11.5. Meditsiinitooted OÜ ei kompenseeri Ostja kulusid, mis tekivad asjaolust, et Ostja võttis enda peale kolmandate (meditsiinitooted.ee mittesõltuvate) isikute ees kohustusi käesolevate tingimustega vastuolus olevatel tingimustel.
11.6. Meditsiinitooted OÜ ei kompenseeri Ostjale tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena ilmnenud mittekasutatud võimalusi.
12. Muud tingimused
12.1. Meditsiinitooted OÜ kasutab Ostja esitatud informatsiooni ainult Ostja ostutellimuse täitmiseks. Meditsiinitooted OÜ ei avalda ostude sooritamise käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a seadusega ettenähtud juhtudel. Panga ja ostja vaheline side on kaitstud SSL-turvaprotokolliga, mis tagab selle, et vahetatavat informatsiooni ei saa kõrvalised isikud pealt kuulata ega muuta. Panga ja kaupmehe vahel liikuv informatsioon on varustatud digitaalsete allkirjadega.
12.2. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Ostja ja Meditsiinitooted OÜ Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.
12.3. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Ostjal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse. Meditsiinitooted OÜ-l on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Kohtusse.

Ostukorv
Scroll to Top